Home » Uncategorized » Niertransplantatie en stamceltherapie?

Niertransplantatie en stamceltherapie?

stamcel-transplantatie
De vraag naar niertransplantaties neemt in de westerse wereld toe. Hoge bloeddruk en type II diabetes zijn de kwaaddoeners van de meeste nierziektes. De behoefte aan orgaandonoren is hierdoor gigantisch maar het aanbod blijft onder de maat. Maar stamceltherapie lijkt een goede alternatieve oplossing te zijn.

Wist u dat?

Elke dag je nieren rond 200 liter bloed zuiveren en dat ongeveer 1 tot 2 liter afvalstoffen het lichaam verlaat in de vorm van urine.

De Kroatische voetballer Ivan Klasnić onderging twee niertransplantaties in 2007. De eerste transplantatie werd afgestoten, de tweede transplantatie werd door zijn vader geschonken en was succesvol. Een jaar na de operatie speelde hij in het EK 2008 !

Het transformeren van stamcellen naar nierencellen.

We hebben gemiddeld 1.000.000 nefronen (nefron is een basiseenheid van de nier) en ze zijn volledig gevormd voordat we geboren worden. Vroeggeboorte en een laag geboortegewicht zorgt voor de ontwikkeling van minder nefronen. Er worden na de geboorte geen nieuwe nefronen gevormd maar we verliezen er elk jaar +/- 6000. Een laag geboorte gewicht en het feit dat mensen steeds ouder worden leid tot steeds meer nierziektes.

Over de nier

De nieren zitten aan de achterkant van het lichaam ongeveer 10 cm boven de heupbeenderen en net onder de ribbenkast. Nieren zijn het filtratiesysteem van het lichaam, ze houden mensen in een veilig evenwicht van vocht, mineralen, zouten en andere stoffen. Nieren produceren urine om afvalstoffen en schadelijke stoffen uit het lichaam te verwijderen. Ze produceren ook verschillende hormonen: erytropoëtine (EPO), die stuurt het beenmerg aan om de productie van rode bloedcellen te verhogen, calcitriol (actief vitamine D3), die voor de absorptie zorgt van calcium, fosfaat voor gezonde botten en tanden.

De belangrijkste werkende component van de nier is het nefron.
Een nefron is de functionele eenheid van de nier en bestaat uit:
De glomerulus – een dicht netwerk van haarvaten die het bloed filtert
De Bowman capsule – omringt de glomerulus, vangt het vloeistof die gefilterd is uit de bloedbaan en leegt het in de buisjes De buisjes – minuscule buisjes bekleed met een enkele laag van gespecialiseerde cellen die de elektrolyten (zoals natrium, kalium, chloride en bicarbonaat) reabsorberen zodat ze niet verloren gaan in de urine.

Nierziekten

Men spreek over het algemeen over nierziekten als eer sprake is van schade aan de nefronen. In acute nierziekte is er een plotselinge daling van de nierfunctie. Dit wordt meestal veroorzaakt door het verlies van grote hoeveelheden bloed of een ongeval.Men spreekt van chronische nierziekte als de nier minstens drie maanden lang één derde of meer van zijn functie verliest. Bij chronische nierziekte verergert het probleem gedurende een aantal jaren en in het begin gaat het vaak onopgemerkt. De symptomen worden vaak niet geassocieerd met nierfalen: denk hierbij aan hoofdpijn, vermoeidheid, hoge bloeddruk, jeuk, vochtretentie, kortademigheid.

Nierziekte leidt uiteindelijk tot nierfalen, men spreek van nierfalen als de nier 10% van zijn nierfunctie verliest. Patiënten met nierfalen moeten aan de dialyse of een niertransplantatie ondergaan om in leven te blijven. Mensen hebben een verhoogde kans op chronische nierziekte bij ouderdom, diabetes, hoge bloeddruk, overgewicht en roken. Op dit moment lijdt 8% van de Europese bevolking (40 miljoen mensen) aan chronische nierziekte. Dit cijfer neemt elk jaar toe en er zijn niet genoeg orgaandonoren om alle patiënten te voorzien van een transplantatie. Daarom is het erg belangrijk dat er gekeken wordt naar alternatieve behandelingen en op dit moment is stamceltransplantatie een veel belovende therapie.

Nierziekte en mesenchymale stamcellen

Uit onderzoek bleken dat mesenchymale stamcellen in niercellen kunnen veranderen. Deze mesenchymale stamcellen zijn simpel en pijnloos uit het navelstreng te isoleren. Een maal geinjecteerd in de nieren blijken ze nierweefsel te herstellen en nierfunctie te verbeteren, mesenchymale stamcellen hebben hierdoor de potentie om in de toekomst nierfalen tegen te gaan.
Uit onderzochte blijkt dat van alle onderzochte stamcellen de mesenchymale stamcellen het best toepasbaar zijn bij nierfalen. Mesenchymale stamceltherapie is een veelbelovend behandeling omdat de cellen nierschade kunnen beperken en herstellen.

Meer onderzoek in stamceltherapie

Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan op dieren en de eerste klinsiche studies op mensen zijn al goedgekeurd. Maar voordat er echt medicijnen op de markt kunnen komen zal er meer onderzoek nodig zijn.
Kunnen stamcellen vandaag al gebruikt worden tegen nierziekte?
nier-stamcellen-stamcel
Uit onderzoek blijkt dat mesenchymale stamcellen in niercellen kunnen veranderen, De nieuwe niercellen kunnen beschadigde niercellen vervangen en daarmee een nierziektes genezen. Maar aangezien deze resultaten nog in de experimentele fase zitten zijn deze behandelingen nog niet op de markt te koop. De nier is een zeer complex orgaan en bestaat uit een groot aantal verschillende soorten cellen. Een nieuwe nier in het laboratorium kweken, is in theorie al mogelijk maar blijkt in de praktijk moeilijk na te bootsen. Wetenschappers geloven dat in de nabij toekomst gekweekte nieren uit stamcellen een reëel alternatief is voor nierdonatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *