Home » Wat zijn mesenchymale stamcellen

Wat zijn mesenchymale stamcellen

Wat zijn Mesenchymale stamcellen?Wat-zijn-mesenchymale-stamcellen-MSC

Mesenchymale stamcellen (MSC’s) zijn multipotente stamcellen die voor het eerst zijn ontdekt in het beenmerg. Jaren later bleken er ook Mesenchymale stamcellen in het navelstreng voor te komen die nog flexibeler, jonger en krachtiger waren dan in het beenmerg.
Hoewel hun fysiologische rol onduidelijk blijft. Kunnen wetenschappers de MSC’s in vitro laten delen en onder de juiste omstandigheden, tot verschillende soorten cellen/weefsels laten specialiseren. Denk hierbij aan botweefsel, vetcellen, spierweefsel, kraakbeenweefsel etc.. De in vitro gekweekte cellen hebben ook immuun regulerende eigenschappen en beschikken over eigenschappen om beschadigd weefsel te herstellen.
Wetenschappers ontdekken steeds meer toepassingen in stamceltherapie en geloven dat deze stamcellen in de nabij toekomst gebruikt kunnen worden tegen verschillende ziektes en bij weefselherstel.

Heeft het zin om mesenchymale stamcellen op te slaan bij navelstrengbloedbank?

Meer onderzoek op het gebied van stamcellen, betere apparatuur en orgaanbanken die door prijs verlaging het opslaan van stamcellen uit navelstrengbloed aantrekkelijk maken. Dit alles zorgt ervoor dat de baten steeds meer opwegen tegen de kosten.
Wetenschappers hebben hoge verwachtingen van mesenchymale stamcelonderzoek en vooral naar de regeneratieve eigenschappen van mesenchymale stamcellen (regeneratieve geneeskunde). Mesenchymale stamcellen worden wereldwijd beschouwd als een stamcel met zeer veel potentie. Daarom onderzoeken wetenschappers steeds vaker naar de mogelijkheden van mesenchymale stamcellen. Op dit moment worden er wereldwijd subsidies voor nieuw onderzoek aangevraagd, octrooien vastgelegd en publicaties gepubliceerd. In 2009-2010 steeg het aantal onderzoek op Mesenchymale stamcellen met 112 % en in 2010-2011 met 116%. Hiermee is onderzoek op mesenchymale stamcellen het snelst groeiende gebied binnen stamcelonderzoek. ”

Van de 50 klinische studies die op dit moment worden uitgevoerd, zijn wetenschappers vooral opzoek naar de behandeling van Graft- versus- host ziekte, type 1 diabetes, multiple sclerose, Acute ischemie van de ledematen, hartaanvallen, Erfelijke Ataxie, lever regeneratie, en de behandeling van brandwonden. Onderzoekers verwachten dat mesenchymale stamcellen uit de navelstreng op een dag gebruikt gaan worden tegen hart- en vaatziekten, longkanker, ziekte van Parkinson en verwondingen aan beenderen en kraakbeen.

Volgens Transparency Market Research, (onderzoeks- organisatie gevestigd in, New York), zal de wereldwijde navelstrengbloed industrie van 12,40 miljard in 2012 naar 15,23 miljard USD in 2019 gaan. Deze groei wordt gevoed door de uitbreiding van betaalbare navelstrengbloedbanken, meer onderzoek en meer stamceltransplantaties.